Rekisteriseloste

Kilsajahti rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordice Oy
Y-tunnus: 2626522-6
Sähköposti: tiimi@kilsajahti.fi

Vastaamme rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin ja yhteydenottoihin viiden arkipäivän kuluessa lukuun ottamatta kesä-heinäkuuta.

3. Rekisterin nimi

Kilsajahti -käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu mahdollistamaan palvelun tarjoaminen käyttäjille. Rekisterin tietoja käytetään palvelun ylläpitoon ja hoitoon sekä asiakasuhteen hoitoon palveluntarjoajan sekä käyttäjien välillä.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, kotipaikka, sähköposti-osoitteet
  • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • Henkilötiedot kuten ikä, sukupuoli
  • Liikuntakäyttäytymistiedot kuten palveluun syötetty liikuntatieto, -historia ja -suunnitelmat
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn antamalla suostumuksella toisesta henkilörekisteristä. Tietoja luovutettaessa toisesta henkilörekisteristä rekisteröitynyt itse määrittää luovutettavien tietojen laajuuden ja luovutus tapahtuu ainoastaan rekisteröidyn omalla suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien yksilöityjä henkilötietoja (henkilö- ja yhteystiedot) ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän omaa suostumusta. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden koostaa ja luovuttaa palvelun käyttäjistä koottuja tietoja kolmansille osapuolille. Luovutettavista  tiedoista ei ole yksilöitävissä yksittäisen käyttäjän henkilö- tai muita tietoja.

Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi palvelua ylläpitäville palvelimille henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Henkilötiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu rajoittamalla asiakasrekisterin käyttöoikeuden vain niille rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenille ja muille määritellyille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietokannat, joihin tiedot on tallennettu on suojattu teknisesti palomuurilla