Logo

Käyttöehdot

Kilsajahti Käyttöehdot

1. Yleistä

Kilsajahti.fi (jäljempänä "Palvelu") on Nordice Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, jossa tarjotaan sen käyttäjille ("Käyttäjä") työkaluja Käyttäjän liikunnan tueksi. Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä ehtoja. Palvelun osittainenkin käyttäminen tarkoittaa sitä, että Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot kokonaisuudessaan.

2. Yleiset käyttöehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lakkauttaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan milloin tahansa, mistä tahansa syystä ilman ennakkotietoa. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun käyttäjät tietoisina suurista muutoksista.

Palvelu on käytössä ympärivuorokautisesti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, muutosten, asetusten tai ylikuormittumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tai milloin tahansa. Palvelun tarjoaja voi oman harkintansa mukaan poistaa tai muokata laitonta tai muuten epäasiallista sisältöä, käyttäjätilejä sekä käyttäjien henkilökohtaisia että koko palvelun kattavia tietoja ja sisältöä jotka vahingoittavat tekijänoikeuksia tai näitä ehtoja.

Palveluntarjoaja ei valvo käyttäjien luomaa sisältöä Palvelussa. Käyttäjät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa asiattomasta tai laittomasta sisällöstä osoitteeseen tiimi@kilsajahti.fi.

Palvelu on käyttäjilleen ilmainen ellei toisin erikseen mainita. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista kuluista kuten tiedonsiirtomaksuista, internet -yhteydestä tai mobiilidatan siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä itse vastaa niistä kokonaisuudessaan.

Palvelu voi tarjota tulevaisuudessa Käyttäjälle lisäpalveluita, jolloin käyttäjä itse voi valita haluaako ottaa maksullisia palveluita käyttöön vai ei. Tässä tapauksessa näihin ehtoihin ja Palvelun sivustolle lisätään lisäpalveluiden tilaamiseksi ja maksamiseksi mahdollisesti sovellettavat osto- ja käyttöehdot.
Mikäli jokin näissä ehdoissa esitettävistä kohdista on tullut pätemättömäksi, tulee se poistaa vähimmäislaajuudessa ja korvata voimassa olevilla ehdoilla, joka parhaiten vastaa näiden ehtojen alkuperäistä tarkoitusta, niin että nämä ehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan.

3. Palvelun käyttö

Käyttäjä on itse vastuussa kaikista toimista, mitä hänen luomansa käyttäjätunnuksen, salasanan,  profiilin ja käyttäjätilinsä nimissä tapahtuu.
Käyttäjällä on Palveluun tämän sopimuksen mukainen rajoitettu käyttöoikeus. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa, muokata, hakkeroida tai kopioda Palvelua tai sen osia . Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta muokata toista palvelua niin, että se virheellisesti yhdistetään tähän Palveluun.

Käyttäjätiliä ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen kuten mainostilan myyntiin tai muuhun mainostamiseen tai markkinointiin. Palvelua ei saa käyttää Palveluntuottajan tai muiden Palvelun Käyttäjien oikeuksia loukaten. Palvelun kautta ei saa luoda tai välittää ei toivottuja viestejä muille käyttäjille eikä sivuston kautta saa välittää viruksia tai muita vahingoittavia koodeja.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia sisältäen rajoituksetta tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet.  Palvelun käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin on kiellettyä. Yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla oikeusistuimilla.

Käyttöehtojen vastainen toiminta tai häiritsevä Palvelun käyttö oikeuttaa Palveluntarjoajan poistamaan väärinkäyttäjän tilin tai viedä asian eteenpäin oikeustoimin.

4. Tekijänoikeudet & lait

Palveluntarjoaja ei vaadi omistus- tai tekijänoikeutta asiakkaan Palveluun luomaan/ ladattuun sisältöön. Tekijänoikeudet Käyttäjän käyttäjätilillä olevaan ja sinne ladattuun sisältöön pysyvät käyttäjällä itsellään. Luomalla, lataamalla tai muulla tavoin lisäämällä sisältöä Palveluun antaa Käyttäjä Palveluntuottajalle rajoittamattoman ilmaisen käyttöoikeuden sisältöön.

Käyttäjällä ei ole oikeutta tallentaa, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaaottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.
Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet luvan antamiseksi. Käyttäjä voi halutessaan poistaa käyttäjäprofiilinsa poistamalla käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa näkyviltä kaiken Käyttäjän itse Palveluun omalle tililleen ladatun teksti- ja kuvasisällön. Muuhun käyttäjän luomaan sisältöön tilin poistaminen ei välttämättä vaikuta.

Palvelu noudattaa voimassa olevia tekijänoikeuslakeja.

5. Rekisteröityminen

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä ja käyttäjätilin ("Käyttäjätili") luomista. Palvelun käyttö vaatii käyttäjältä vähintään 15 vuoden ikää. Alle 18 vuotiailta käyttäjiltä edellytetään huoltajan suostumus käyttäjätilin luomiseen sekä käyttöehtoihin perehtyminen yhdessä huoltajan kanssa.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut, oikeat rekisteröintitiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjän kirjautumistunnuksen suojaamisen käyttäjäkohtaisella itse valitulla salasanalla.
Rekisteröityessään Palvelun käyttäjä saa näiden ehtojen sekä muiden tätä Palvelua koskevien ehtojen mukaisen oikeuden käyttää Palvelua.

Käyttäjä on velvoitettu päivittämään yhteystietonsa ja pitämään ne ajantasalla.
Käyttäjä ei saa antaa Palveluntarjoajalle harhaanjohtavaa tietoa tai luoda käyttäjätiliä muille kuin itselleen ilman kolmannen osapuolen suostumusta.
Mikäli rekisteröitäessä Käyttäjä ei anna oikeita tietoja, rekisteröitymistiedot todetaan puutteellisiksi, tiedot on täytetty epäasiallisesti tai Palvelun tarjoaja muuten toteaa että Käyttäjä ei täytä Käyttäjätilin myöntämisen edellytyksiä, on Palvelun tarjoajalla oikeus olla perustamatta Käyttäjätiliä.

Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätilin tietoja, käyttäjätunnusta tai salasanatietojaan kolmansille osapuolille, antaa kenenkään käyttää tiliään tai muutoin vaarantaa tilinsä ja yksityisyytensä turvallisuutta. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle, mikäli salasana tai käyttäjätunnus joutuvat ulkopuolisen tietoon. Käyttäjä vapautuu käyttäjätilinsä alla tapahtuvan toiminnan vastuusta sillä hetkellä kun Palveluntarjoajan ilmoittaa vastaanottaneensa ilmoituksen.

Käyttäjätiliä ei voi siirtää toiselle Käyttäjälle ilman Palveluntarjoajan hyväksyntää.

6. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi käytetään teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke ovat erikseen nähtävissä sivustolla. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyy Käyttäjä samalla myös Rekisteriselosteen ja Tietoturvalausekkeen.

7. Käyttöoikeuksien myöntäminen, hallinta ja valvonta

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvariskin. Täten Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä.

Käyttäjä vastaa itse omasta tietokoneiden, -järjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojan seurauksista itse sekä Käyttäjän kautta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

8. Vastuunrajoitus

Palvelu on käyttäjien käytettävissä "sellaisena kuin se on". Palveluntarjoaja ei anna mitään vastiketta tai takuita liittyen Palvelun käyttöön, toimintaan, ominaisuuksiin, sisältöön tai sen käytön tuloksiin, eikä takaa että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Käyttäjä on tietoinen, että Palvelussa voi esiintyä sen saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä häiriöitä. Käyttäjä hyväksyy näihin käyttöehtoihin sisältyvien vastuuvapauslausekkeiden ja vastuunrajoitusten osalta, että Palveluntuottaja ei ole vastuussa missään näissä ehdoissa yllämainituissa tapauksissa.

Lain sallimissa puitteissa Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palvelun käyttöön tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua tai Palvelun tuloksista tai sisällöstä tai liittyvät näihin ehtoihin.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään terveyteen liittyvistä ongelmista, jotka aiheutuvat palvelun innoittamista tai palveluun liittyvistä liikuntasuorituksista tai harjoituksista (sisältää rajoituksetta sairaudet, loukkaantumiset ja kuoleman). Mikäli Käyttäjä on epävarma omasta terveydentilastaan Palveluntarjoaja suosittelee lääkärikäyntiä ennen harjoittelun aloittamista.

Mikäli käyttäjä on tyytymätön Palveluun tai näihin ehtoihin, on Käyttäjän yksinomainen keino lopettaa Palvelun käyttö tai olla rekisteröitymättä Palveluun.

9. Ehtojen muuttaminen

Palvelun käyttöehdot perustuvat Käyttäjän rekisteröitymishetkellä voimassa oleviin ehtoihin. Palvelua kehitetään kuitenkin jatkuvasti, joten Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa nähdessään päivityksen tarpeelliseksi. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttäjille etukäteen, joko sähköpostin tai Palvelun kautta, riippuen päivityksen laajuudesta. Käyttäjän osittainkin jatkaessa Palvelun käyttöä ilmoitetun ehtojen muuttumisajankohdan jälkeen, hyväksyy Käyttäjä päivitetyt käyttöehdot kokonaisuudessaan. Mikäli uusia ehtoja ei haluta hyväksyä voi Käyttäjä joko lopettaa Palvelun käytön tai poistaa Käyttäjätilinsä Palvelusta.

10. Force Major

Lakot, tulipalot tai muut Palveluntarjoajasta riippumattomat tavallisuudesta poikkeavat olosuhteet, kuten sodat, tulipalot, sähkökatkokset, luonnonilmiöt tai muut vaikutuksiltaan vastaavat ja epätavalliset osapuolista riippumattomat tapahtumat, oikeuttavat peruuttamaan ehdot ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Sama koskee myös näiden ehtojen toista osapuolta.