Tietoturva

Tietoturvalauseke

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordice Oy
Y-tunnus: 2626522-6
Sähköposti: tiimi@kilsajahti.fi

Vastaamme rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin ja yhteydenottoihin viiden arkipäivän kuluessa lukuun ottamatta kesä-heinäkuuta.

3. Rekisterin nimi

Kilsajahti -käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu mahdollistamaan palvelun tarjoaminen käyttäjille. Rekisterin tietoja käytetään palvelun ylläpitoon ja hoitoon sekä asiakasuhteen hoitoon palveluntarjoajan sekä käyttäjien välillä.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, kotipaikka, sähköposti-osoitteet
  • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • Henkilötiedot kuten ikä, sukupuoli
  • Liikuntakäyttäytymistiedot kuten palveluun syötetty liikuntatieto, -historia ja -suunnitelmat
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn antamalla suostumuksella toisesta henkilörekisteristä. Tietoja luovutettaessa toisesta henkilörekisteristä rekisteröitynyt itse määrittää luovutettavien tietojen laajuuden ja luovutus tapahtuu ainoastaan rekisteröidyn omalla suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien yksilöityjä henkilötietoja (henkilö- ja yhteystiedot) ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän omaa suostumusta. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden koostaa ja luovuttaa palvelun käyttäjistä koottuja tietoja kolmansille osapuolille. Luovutettavista  tiedoista ei ole yksilöitävissä yksittäisen käyttäjän henkilö- tai muita tietoja.

Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi palvelua ylläpitäville palvelimille henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja palvelun käyttö edellyttää evästeiden hyväksymisen. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivulla sekä palvelussa. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. 

Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Henkilötiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu rajoittamalla asiakasrekisterin käyttöoikeuden vain niille rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenille ja muille määritellyille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.Tietokannat, joihin tiedot on tallennettu on suojattu teknisesti palomuurilla.

10. Tarkastus, korjaus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Henkilö voi pyytää tarkasteltavaksi omia tietojaan tai pyytää niiden täydellistä poistamista. Tarkastuspyyntö tai pyyntö tietojen lopullisesta poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti ja asianmukaisesti allekirjoitettuna sähköpostilla rekisterinpitäjälle osoitteeseen tiimi@kilsajahti.fi.

Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta ja käytön loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä poistaa käyttäjän tiedot automaattisesti 12kk käyttäjän oma-aloitteisen käyttäjätilin poistamisen jälkeen. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröitynyt väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa sen avulla rikollista tms. toimintaa. Tietojen poistaminen käyttäjän pyynnöstä tai rekisterinpitäjän toimesta tarkoittaa, ettei käyttäjä voi enää jatkaa palvelun käyttöä.

Käyttäjän henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta kolmansille tahoille suoramarkkinointiin tai mainontaan, etämyyntiin, markkina- tai mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten ilman henkilön suostumusta.